MetalForm - de smeedijzeren magie
Gratis verzending vanaf 200 EUR

Privacy


Dit is de privacy verklaring van MetalForm Benelux, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56966717, website metalform.nl. Deze privacy verklaring heeft betrekking op de gegevens verwerking door MetalForm Benelux door middel van het klanten systeem en de verwerkingen via onze website metalform.nl en met betrekking tot het gebruik van cookies.

De MetalForm Benelux respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacy verklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van MetalForm Benelux. U dient zich ervan bewust te zijn dat MetalForm Benelux niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.


Verwerken van persoonsgegevens


Gebruik van onze diensten


Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van MetalForm Benelux, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klanten systeem van MetalForm Benelux en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door MetalForm Benelux worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van MetalForm Benelux mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door MetalForm Benelux. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en MetalForm Benelux.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn


MetalForm Benelux bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies


Deze website maakt gebruik van cookies.

Wijzigingen


Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van MetalForm Benelux.

21 januari 2017